make booking

showtimes
!!!КАРАНТИНА!!! !!!Здравният министър издаде заповед, с която въвежда противоепидемични мерки на територията на Р България Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.: - Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите; - Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение; - Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини; - Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма; - Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други); - Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания; - Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения; - Отменят се т. I, т. от 5 до 11 и т. II от Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването. Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки. Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Premiere
Bloodshot When soldier Ray Garrison (Vin Diesel) is killed on duty, he's brought to the RST corporation, where he's brought back to life. The facility rebuilds all the "assets" in the U.S. military. Ray is the first they've successfully brought back, and he's not not only improved, but enhanced with superp...
   
Premiere
A Quiet Place Part II Following the deadly events at home, the Abbott family (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) must now face the terrors of the outside world as they continue their fight for survival in silence.

Forced to venture into the unknown for supplies, they run into strangers hiding in ...
   
Onward 3D(BG) Teenage elf Ian Lightfoot (Tom Holland) feels awkward at school, where he basically has no friends. His mother wants him to invite some classmates to his birthday party, but he's just too shy. In contrast, his older brother Barley Lightfoot (Chris Pratt) is outgoing and loves the fantasy and magi...
   
The Way Back Former CIF champion basketball player Jack Cunningham (Ben Affleck) has spent years trying to drown his sorrows in alcohol. Although he was once a star player, he walked away from the game when he realized his father didn't love him — he only paid attention to him because of his skill.
   
The Rest Is Ashes Atanas Burov (played by Assen Blatechki) is considered as the most influential politician in Bulgaria's history. The movie is about him and his love story with Dilyana Popova as the main female character.
   
The Invisible Man Cecilia (Elisabeth Moss) has an abusive boyfriend, Adrian, who's a sociopath. He controls every aspect of her life and she's terrified of him. She finally decides to run away to save her life. Soon after, she receives word from Adrian's attorney that Adrian has committed suicide and left her mone...
   
Yatagan A police inspector in a newly created Anti-Terrorist Agency is about to lose his job due to lack of results. He produces a report, identifying a local young man as the leader of a terrorist cell. The innocent boy is meanwhile affected by a split from his long-time girlfriend, and undertakes actio...
   
Fantasy Island The enigmatic Mr. Roarke, makes the secret dreams of his lucky guests come true at a luxurious but remote tropical resort. But when the fantasies turn into nightmares, the guests have to solve the island's mystery in order to escape with their lives.
   
Sonic the Hedgehog(BG) Based on the global blockbuster videogame franchise from Sega, SONIC THE HEDGEHOG tells the story of the world's speediest hedgehog as he embraces his new home on Earth. In this live-action adventure comedy, Sonic and his new best friend Tom (James Marsden) team up to defend the planet from the e...